0
Nie masz produktów w koszyku.

0

Sklep z materiałami wykończenia wnętrz | Infolinia: 727-011-707

Regulamin wykonania usługi wizualizacji pomieszczenia

Umowa na wykonanie usługi – wizualizacji pomieszczenia
 przy pomocy programu komputerowego CAD DECOR

 

 

Umowa zawarta pomiędzy Nabywcą Usługi Wizualizacji Pomieszczenia, zwany dalej Zamawiającym, a:

 

MERSIPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stojadła, ul. Kołbielska 55

05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 8222349291

 

 

O treści:

 1.   Firma MERSI.pl, oświadcza, że jest właścicielem licencji programu CAD DECOR, oraz posiada prawo przygotowania wizualizacji pomieszczenia. Wizualizacja pomieszczenia nie jest tożsama z projektem,o którym mowa w Ustawie - Prawo Budowlane. Wizualizacja pomieszczenia stanowi symulację komputerową wykonaną dla celów poglądowych.

 2.   Koszt usługi wykonania wizualizacji pomieszczenia wynosi 500zł i dotyczy wyłącznie jednego pomieszczenia.

 3.   Zakup usługi przez Zamawiającego następuje poprzez dodanie usługi do koszyka zakupów na witrynie Mersi.pl. Dodanie do koszyka wielokrotności usługi jest równoznaczne z zamówieniem wizualizacji do kilku pomieszczeń.

 4.   Opłata za usługę następuje z góry poprzez przelew tradycyjny lub PAYPRO

 5.   Wizualizacja wykonana jest na podstawie wybranej przez Zamawiającego kolekcji płytek ceramicznych będących przedmiotem oferty handlowej  sklepu MERSI.pl, oraz innych towarów spoza listy produktów oferowanych na stronie MERSI.pl. Takowa informacja jest przedstawiona projektantowi wnętrz.

 6.   Ustalanie cen sprzedaży na produkty spoza oferty sklepu MERSI.pl następuje z projektantem lub sprzedawcą sklepu.

 7.   Zamawiający ma obowiązek wysyłania Projektantowi dokładne wymiary pomieszczenia Firma MERSI.pl, nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości zakupionego materiału wynikające z niezgodnych z rzeczywistością pomiarów, podanych przez Zamawiającego, ani ze zmian wprowadzonych do wizualizacji po jej akceptacji przez Zamawiającego.

 8.    Zamawiający ma prawo wnoszenia poprawek do wizualizacji z uwzględnieniem punktu 5 umowy. W przypadku zmiany towaru będącego przedmiotem wizualizacji zamawiający ponosi opłatę w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) za każdą kolejną zmianę. Opłata ta nie będzie wliczana na poczet zakupów.9.   W ramach usługi wizualizacji możliwe są dwie poprawki w pierwotnej cenie 500 zł

10. Wizualizacje przekazywane są Zamawiającemu w formie elektronicznej.

11. Po zaakceptowaniu wizualizacji wykonanej przez Firmę Mersi.pl. Zamawiający konsultuje ostateczną wersję zamówienia, uwzględniając zapas materiału (pkt.12).

12. Po zaakceptowaniu wizualizacji i dokonaniu zakupów na kwotę minimum 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych) wskazana w pkt. 2 opłata zostaje zaliczona na poczet zakupionego towaru zawartego w wizualizacji. Wizualizacja staje się bezpłatna
i stanowi własność zamawiającego, gdy ten dokona zakupu towaru będącego przedmiotem wizualizacji.

13. Zamówienie na zakup towaru powinno być złożone przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od chwili zaakceptowania wizualizacji. Brak zamówienia towaru we wskazanym terminie 30 dni jest traktowane jako rezygnacja z nabycia towaru umieszczonego w wizualizacji, tym samym wartość usługi 500 zł, nie będzie zwrócona Zamawiającemu.

14. Do momentu zamówienia towaru objętego wizualizacją specyfikacja ilościowa towaru istnieje tylko  w formie elektronicznej w programie CAD DECOR Firmy Mersi.pl.

15. W przypadku rezygnacji z zakupu towaru w Sklepie Mersi.pl, bądź nie wypełnienia wszystkich postanowień umowy wartość opłaconej usługi nie będzie zwracana Zamawiającemu.

16. Projektant  Mersi.pl konsultuje wizualizację z zamawiającym telefonicznie lub mailowo.

17. Do zamówienia zawsze doliczany jest zapas materiałowy 3-5%.

18. Firma Mersi.pl nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów, będących przedmiotem zaakceptowania wizualizacji w terminie powyżej 14 dni od dostarczenia towaru.   

19. Zamawiany towar sprzedawany jest w cenach obowiązujących na stronie MERSI.pl.

20. Wizualizacja jest wykonywana z użyciem towarów pełnowartościowych i w pierwszym gatunku

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

MERSIPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością