0
Nie masz produktów w koszyku.

0

Sklep z materiałami wykończenia wnętrz | Infolinia: 727-011-707

Reklamacje

TRYB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Zanim odbierzesz przesyłkę

Stan przesyłki należy obowiązkowo sprawdzić w obecności kuriera i zweryfikować czy przesyłka nie jest uszkodzona (również w środku).

Jeżeli sprawdzenie nie jest możliwe przy kurierze (np. znajduje się na palecie znacząca ilość), należy podpisać List Przewozowy, z adnotacją: "towar przyjęto bez sprawdzenia - warunkowo".
W ciągu 7 dni, należy zgłosić do firmy przewozowej żądanie, o przyjazd kuriera, celem spisania Protokołu Szkody.

Sprawdzenie to, może się odbyć tylko po podpisaniu Listu Przewozowego.
 

UWAGA!

Przyjęcie przesyłki BEZ ZASTRZEŻEŃ powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie spisze z Przewoźnikiem Protokołu Szkody w momencie odbioru przesyłki lub w wymaganym terminie 7 dni, reklamacja nie będzie uznana za zasadną.
 

1. Uszkodzenia produktów powstałe w transporcie:

Jeżeli zamówiony produkt, po odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i zaznaczyć w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO (jeżeli jest widoczne, nawet w małym stopniu).

Bardzo prosimy o dokładne kontrolowanie treści, zamieszczanych na listach przewozowych przez kurierów, przed złożeniem swojego podpisu.

Uszkodzony towar (wraz z Protokołem Szkody) należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.

2. MERSIPL Sp. z o.o. w Państwa imieniu, może wystąpić do Przewoźnika z procedurą reklamacyjną. Należy zachować kopie dokumentów reklamacyjnych, jako dowód złożenia reklamacji.

3. Do procesu reklamacyjnego prosimy przesłać (list polecony priorytetowy):

 

- kopia Listu Przewozowego

- kopia Protokołu Szkody, podpisanego przez obie strony

- opis szkody, z dokumentacją fotograficzną

- Zgłoszenie Szkody (jw, z podaniem nr kalibracji, odcienia i daty produkcji)

 

kopie dokumentów należy przesłać na adres mailowy: biuro@mersi.pl

oryginały zaś na adres wskazany przez pracownika MERSIPL

 

Nieprzekraczalny termin składania w/w dokumentów wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania i stwierdzenia uszkodzenia przesyłki.

W przypadku reklamacji wymagane jest zabezpieczenie produktów w stanie nienaruszonym, do czasu zakończenia całego procesu reklamacyjnego

Jeżeli nie zostanie spełniony jeden z w/w warunków Reklamacji, roszczenie Klienta nie będzie uwzględnione przez Sprzedawcę, a Reklamacja zostanie odrzucona.

Wady jawne, typu kalibracja czy odcień, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, w terminie do 14 dni od daty dostawy. 

 W przypadku uznania reklamacji przez Przewoźnika, towar wysyłany jest tylko w całym opakowaniu Producenta. Klient ma możliwość dokupienia w/w towaru do pełnego opakowania lub zwrotu należności za uszkodzony towar.

W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków nastąpi bezpośrednio na kartę klienta.

 W przypadku Zgłoszenia rozbieżności towaru, z zamówieniem lub Zgłoszenia na wady fabrycznej towaru, bardzo prosimy o dokładne wypełnienie załączonego druku i niezwłoczne wysłanie go mailem, na adres e-mail: biuro@mersi.pl

 Towar zgłoszony do reklamacji, nie może był zamontowany, ułożony itd.

Towar musi być w stanie niezmienionym, zabezpieczony przed uszkodzeniem.

W przeciwnym wypadku, reklamacja nie będzie uznana.

 

MERSIPL SP. Z O.O.

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

STOJADŁA UL.KOŁBIELSKA 55

tel. 727-011-707

e-mail: biuro@mersi.pl

 

Pliki do pobrania:

  Zgłoszenie szkody.pdf

  Rozbieżność dostawy.pdf

  Zgłoszenie na wady fabryczne.pdf